Een klein beetje verleden...

Sedert de elfde eeuw reeds stond er op het grondgebied van het huidige Kasteel van Zwijnaarde een burcht.

In 1526 is het Kasteel van Zwijnaarde, het buitenverblijf van de abt van de Sint Pietersabdij te Gent, het toneel van een menselijke tragedie. Isabella, de tweede zus van Keizer Karel V en de koningin van Noorwegen, Zweden en Denemarken, overlijdt er.
Ze was uitgeput door vijf opeenvolgende zwangerschappen, en dit op 25-jarige leeftijd.

De geschiedenis van het Kasteel van Zwijnaarde is al even dramatisch dan die van Isabella. Het imposante Middeleeuwse waterkasteel wordt verwoest tijdens het calvinistische bestuur in Gent tussen 1577 en 1584.
In de zeventiende eeuw laat abt Joachim Schaeyck het heropbouwen.

Nadat de Franse regering het gebouw in 1797 openbaar verkoopt, komt het in bezit van de familie della Faille d'Huysse, die het omstreeks 1836 laat verbouwen in neoclassicistische stijl. Maar in het oorlogsgeweld van de Eerste Wereldoorlog wordt het kasteel opnieuw verwoest. Ook nu laat de familie della Faille het kasteel heroptrekken. In 1922 kunnen de eigenaars het nieuwe kasteel in gebruik nemen. Nu is het een gebouw geconcipieerd in neorococostijl.

Vier kastelen werden te Zwijnaarde telkens op dezelfde grondvesten gebouwd, telkens opnieuw waren ze doordrongen van de besognes van de elite van hun tijd.